ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

14 март 2019

На 30.11.2017 г. Буллтек сключи договор с Министерство на икономиката в качеството си на УО по ОПИК за изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0890-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в Буллтек“ по процедура  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” по приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Основната цел на проекта е намаляване на енергийната интензивност на производствения процес в компанията, а оттам и повишаване на енергийната ефективност на производството.

Ще бъдат постигнати следните резултати, вследствие изпълнението на проекта:

  • повишаване на конкурентоспособността на фирмата;
  • гарантирането на устойчив растеж на компанията.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта, са:

  1. Придобиване на 100 тонни шприц-машини за преработка на пластмаси – 2 бр.
  2. Придобиване на 120 тонни шприц машини за преработка на пластмаси – 4 бр.
  3. Придобиване на 150 тонни шприц машини за преработка на пластмаси – 2 бр.
  4. Придобиване на 210 тонни шприц машини за преработка на пластмаси – 2 бр.
  5. Придобиване на 300 тонна шприц машина за преработка на пластмаси – 1 бр.
  6. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001

Продължителността на проекта е 18 месеца (от 30.11.2017 г. до 30.05.2019 г.).

Обща стойност: 2 537 000.00 лв., от които 1 274 549.50 лв. европейско, 224 920.50 лв. национално финансиране и 1 037 530.00 лв. собствено финансиране.

Сподели във

Сайтът използва „бисквитки“, за да анализира трафика и оптимизира преживяването ви. Използвайки сайта, се съгласявате с използването на бисквитки.

Съгласен съм Прочети повече