News

Good News When
You're to The Truth

9 април 2019

Уважаеми дами и господа, На 16 април 2019 г., от 15.00 ч., в Буллтек, гр. Пловдив, ул. НЕСТОР АБАДЖИЕВ, № 61Б – Производствената сграда на дружеството, ще се проведе публично събитие, във връзка с реализирането на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002- 3.001-0890-C01 с наименование „Подобряване на енергийната ефективност в Буллтек” с Министерствонаикономиката, […]

Share on
23 март 2019

Буллтек успешно премина сертификацията на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems) във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0890-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в Буллтек“, финансиран по ОПИК. Съзнавайки потенциала на успешното съчетаване на системите за качество Environment EN ISO 50001, BS OHSAS 18001 и EN ISO […]

Share on
14 март 2019

На 30.11.2017 г. Буллтек сключи договор с Министерство на икономиката в качеството си на УО по ОПИК за изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0890-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в Буллтек“ по процедура  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” по приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Основната цел на проекта […]

Share on
14 март 2019

На 17.09.2018 г. Буллтек обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на машини по следните обособени позиции: ОП 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на: – 100 тонни шприц-машини за преработка на пластмаси – 2 бр.; – 120 тонни шприц машини за преработка на пластмаси – 4 бр.; […]

Share on

Сайтът използва „бисквитки“, за да анализира трафика и оптимизира преживяването ви. Използвайки сайта, се съгласявате с използването на бисквитки.

Съгласен съм Прочети повече