Покана

9 април 2019

Уважаеми дами и господа,

На 16 април 2019 г., от 15.00 ч., в Буллтек, гр. Пловдив, ул. НЕСТОР АБАДЖИЕВ, № 61Б
– Производствената сграда на дружеството, ще се проведе публично събитие, във връзка с реализирането на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002- 3.001-0890-C01 с наименование „Подобряване на енергийната ефективност в Буллтек” с Министерствонаикономиката, вкачествотосина Управляващ орган, попроцедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” по приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

ТЕМА: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА И ЗАПОЗНАВАНЕ С ЦЕЛИТЕ МУ

г-н Крестиян Колев ще представи проекта, мотивите за създаването му и ще направи резюме на целите.

Заповядайте!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Наименование на проекта: Подобряване на енергийната ефективност в Буллтек

Номер на проекта: BG16RFOP002-3.001-0890-C01 Приоритетна ос: „Енергийна и ресурсна ефективност” от
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” Специфична цел: Устойчиво производство
Начало: 30.11.2017. Продължителност: 18 месеца

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Основната цел на проекта е намаляване на енергийната интензивност на производствения процес в компанията, а оттам и повишаване на енергийната ефективност на производството.
РЕЗУЛТАТИ:
◦ повишаване на конкурентоспособността на фирмата;
◦ гарантирането на устойчив растеж на компанията.
Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта, са:
1. Придобиване на 100 тонни шприц-машини за преработка на пластмаси – 2 бр.
2. Придобиване на 120 тонни шприц машини за преработка на пластмаси – 4 бр.
3. Придобиване на 150 тонни шприц машини за преработка на пластмаси – 2 бр.
4. Придобиване на 210 тонни шприц машини за преработка на пластмаси – 2 бр.
5. Придобиване на 300 тонна шприц машина за преработка на пластмаси – 1 бр.
6. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001

БЮДЖЕТ: 2 537 000.00 лева
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 499 470.00 лева

Проект BG16RFOP002-3.001-0890-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. www.eufunds.bg

Сподели във

Сайтът използва „бисквитки“, за да анализира трафика и оптимизира преживяването ви. Използвайки сайта, се съгласявате с използването на бисквитки.

Съгласен съм Прочети повече