News

Good News When
You're to The Truth

23 март 2019

Буллтек успешно премина сертификацията на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems) във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0890-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в Буллтек“, финансиран по ОПИК. Съзнавайки потенциала на успешното съчетаване на системите за качество Environment EN ISO 50001, BS OHSAS 18001 и EN ISO […]

Share on
14 март 2019

На 30.11.2017 г. Буллтек сключи договор с Министерство на икономиката в качеството си на УО по ОПИК за изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0890-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в Буллтек“ по процедура  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” по приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Основната цел на проекта […]

Share on
14 март 2019

На 17.09.2018 г. Буллтек обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на машини по следните обособени позиции: ОП 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на: – 100 тонни шприц-машини за преработка на пластмаси – 2 бр.; – 120 тонни шприц машини за преработка на пластмаси – 4 бр.; […]

Share on
1 2

Сайтът използва „бисквитки“, за да анализира трафика и оптимизира преживяването ви. Използвайки сайта, се съгласявате с използването на бисквитки.

Съгласен съм Прочети повече