За нас

ВАШИТЕ ПРОЕКТИ

СА НАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Буллтек е утвърден производител на оборудване, специализиран в металообработването, обработката на пластмаси и промишления монтаж. Услугите на компанията са резултат от бизнес процеси, предназначени да осигурят висококачествени продукти, отговарящи на нуждите на клиентите.

Нашият технически екип проучва външната среда на индустрията, за да прогнозира тенденциите и да предоставя решения, които отговарят на променящите се нужди на клиента. Ние непрекъснато усъвършенстваме вътрешните си процеси, като инвестираме в нашите служители, в най-новите машини и технологии, за да създадем стойностен продукт за нашите клиенти. Основната ни сила е в нашите 240 служители. Те са ангажирани с производството на продукти, които удовлетворяват очакванията на клиентите за качествено производство и навременна доставка. Системата за управление на Bulltek е международно сертифицирана и отговаря на стандартите, определени в ISO/TS 16949:2009, BS OHSAS 18001: 2007 и ISO 9001: 2015.

Нашата успешна бизнес структура и нашият опит ни позволяват да бъдем доставчик на интегрирани решения за проектиране и производство на водещи световни компании в автомобилната индустрия, енергетиката и автоматизацията.

Play

Мисията на Буллтек

Ние предлагаме интегрирани производствени решения за водещите световни компании, използвайки процеси и технологии за металообработка, обработка на пластмаси и монтаж от световно качество.


Визията на Буллтек

Да бъдем сред стратегическите партньори на водещите световни компании в сектори на енергетиката, автомобилостроенето и потребителските стоки, като доставчик на интегрирани решения за проектиране и производство.

МАШИННО ОБОРУДВАНЕ

ОТДЕЛ ПО ЛЕЕНЕ НА ПЛАСТМАСА ПОД НАЛЯГАНЕ

Машини:
12 Машини за шприцване на термопластични материали Demag с тонаж от 35 т до 500 т
13 Машини за шприцване на термопластични материали Sandretto с тонаж от 85 т до 500 т
4 Машини за шприцване на термореактивни материали MIR с тонаж от 270 т до 560 т
3 Машини за шприцване на термореактивни материали IMG с тонаж от 270 т до 560 т

ОТДЕЛИ ПО МЕТАЛООБРАБОТКА И ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЦЕХ

Машини:
24 механичните преси, сред които Pressix, Shuler и Raskin с тонаж от 50 т до 800 т
1 Координатна щанцоваща машина
2 Огъвни машини LVD
2 автоматични роботa за заваряване и апарати за ръчно заваряване
10 фрезови машини, сред които Fanuc, Awea, Doosan, Chiron и Peventa с три и четири оси
3 обемни електроерозийни машини (EDM) Charmilles Technologies Roboform
2 нишкови електроерозийни машини (WEDM) Charmilles Technologies Roboform
4 шлайфмашини, Delta, Jones Shipmen Celada
4 полуавтоматични машини за занитване Walco и Morueco
1 автоматична орбитална занитваща машина

ПРЕДСТАВЯНЕ

Годишният оборот на Буллтек възлиза на 27 милиона Евро

13% средно годишно увеличение на темпа на нарастване на продажбите.

Bulltek продава своите услуги по целия свят. Фирмата развива дейност е Европа, Азия, Северна и Южна Америка.

НОВИНИ

Добрата новина е
само истинската

21 септември 2022

На 21.09.2022 „Буллтек“ ООД стартира изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ под номер BG16RFOP002-6.002-0254-C01. Целта на проекта е свързана с предоставяне на фокусирана подкрепа на българските МСП за възстановяване на икономическите последици от разпространението на пандемията COVD 19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Общата стойност на проекта е в […]

Share on
8 март 2021

БУЛЛТЕК ООД изпълнява проект по процедура „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ BG16RFOP002-2.077-1841-С01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и постигане на стабилност по отношение […]

Share on
12 март 2020

Мерките, посочени по-долу, са предназначени да защитят здравето на работниците по отношение на опасността от заразяване от COVID-19. По-специално, ръководството на дружеството, в съгласие със Службата по трудова медицина и Министерството на здравеопазването, е решило да осъществи поредица от действия, които ще бъдат запазени до края на гореспоменатата извънредна ситуация. Тези действия се извършват във […]

Share on

Буллтек има нужда от теб