Декларация за защита на личните данни на потребителите на сайта на „БУЛЛТЕК“ ООД

Защитата на личните Ви данни е важна за нас. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно .- Регламент 2016/679 (GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за период от 12 месеца, така че да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса на двустранна комуникация, както и последващото изпълнение на евентуални договорни отношения с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, имейл адрес и телефонен номер за обратна връзка. Освен гореизброените може да съхраняваме и допълнителни лични данни, например: име, презиме, фамилия, данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер и адрес на кореспонденция, скайп), дата и място на раждане, идентификационен номер и постоянен адрес в случай на физическо лице или име на фирмата, бизнес адрес, фирмен телефонен номер, фамилия и данни за контакт на служителите на дружеството, държава на учредяване и данъчен идентификационен номер, включително данни за банкови сметки, снимки и видео образ и всяка друга свързана с това информация в съответствие с приложимото законодателство. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или предоговорени задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на случаите, в които събираните от Вас лични данни могат да бъдат предоставяни на партньори на „БУЛЛТЕК“ ООД, които действат като обработващи личните данни лица от името на „БУЛЛТЕК“ ООД и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на „БУЛЛТЕК“ ООД, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална. При незавършване на процеса по договаряне унищожаваме всички предоставени от Вас данни. При сключен двустранен договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от Регламент 2016/679 (GDPR) съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Бисквитки

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт. Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR. Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

Вашите права

Ако имате основания за оплакване, по-долу са изложени правата ви. За да упражните правата си, моля, използвайте данните за контакт, предоставени по-долу.

Правото да се информирате за данните си

При поискване от ваша страна, ще ви предоставим информация за данните, с които разполагаме за Вас. За да си осигурите пълен контрол върху Вашата информация, разполагате с изчерпателен набор от права, които можете да упражните, за да определите как да обработваме Вашите данни

Правото да коригирате и допълвате данните си

Ако ни уведомите съответно, ще коригираме неточната информация за Вас. Ако ни уведомите съответно, ще допълним непълните данни за Вас, при условие, че тези данни са необходими за заявените цели на обработване на Вашите данни.

Правото да заличавате данните си

При поискване от ваша страна, ще заличим информацията, с която разполагаме за Вас. Някои данни обаче ще бъдат заличени едва след изтичане на определен срок на тяхното съхранение, например доколкото в някои случаи сме задължени по закон да задържаме данни или доколкото изискваме тези данни, за да изпълним нашите договорни задължения към Вас.

Правото да изисквате блокиране на данните ви

В някои предвидени от закона случаи, ние ще блокираме Вашите данни при поискване от Вас. Блокираните данни се обработват по-нататък само в много ограничена степен.

Правото да оттеглите съгласието си

Можете да оттеглите по всяко време веднъж дадено съгласие за обработване на Вашите данни, считано от този момент нататък. Законността на обработване на Вашите данни остава незасегната от това Ваше решение до момента, в който оттеглите съгласието си.

Правото да възразите срещу обработването на вашите данни

Можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни, считано от този момент нататък, ако обработваме данните Ви на едно от правните основания по смисъла на Чл. 6 параграф 1, буква д) или буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679. При възражение от ваша страна, ние ще преустановим обработването на данните ви, стига да не са налице убедителни и легитимни основания за тяхното по-нататъшно събиране. Обработването на вашите данни за целите на директен маркетинг никога не съставлява за нас убедително и легитимно основание.

Правото на преносимост на данните

По ваша молба, можем да ви предоставим определена информация в структуриран, обичайно използван формат, пригоден за машинно четене.

Правото на жалба пред регулаторен орган

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

Свържете се с нас по един от следните начини:

Административен адрес за контакт: „БУЛЛТЕК“ ООД, ЕИК: 200687817, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив; район Тракия; ул. „Нестор Абаджиев“ 61Б При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с нас на следния интернет адрес: yoana.markova@bulltek.bg, и телефон: 0895 505 807

Сайтът използва „бисквитки“, за да анализира трафика и оптимизира преживяването ви. Използвайки сайта, се съгласявате с използването на бисквитки.

Съгласен съм Прочети повече