Представяне на проект „Подобряване на енергийната ефективност в БУЛЛТЕК ООД”

xadminNews

На 16 април Буллтек се състоя публично събитие по проект BG16RFOP002-3.001-0890-C01 с наименование „Подобряване на енергийната ефективност в БУЛЛТЕК ООД” за представяне на параметрите и специфичните цели на проекта.  г-н … Read More

ПОКАНА – ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

xadminNews

Уважаеми дами и господа, На 16 април 2019 г., от 15.00 ч., в Буллтек ООД, гр. Пловдив, ул. НЕСТОР АБАДЖИЕВ, № 61Б – Производствената сграда на дружеството, ще се проведе … Read More

ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

xadminNews

Във връзка със сертифицирането на СУЕ, съгласно ISO 50001:2011 в БУЛЛТЕК ООД. Представяме Енергийната политика, която утвърди компанията.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

xadminNews

На 17.09.2018 г. БУЛЛТЕК ООД обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на машини по следните обособени позиции: ОП 1: Доставка и въвеждане … Read More

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

xadminNews

На 30.11.2017 г. БУЛЛТЕК ООД сключи договор с Министерство на икономиката в качеството си на УО по ОПИК за изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0890-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в БУЛЛТЕК ООД“ … Read More