ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

xadminNews

На 17.09.2018 г. БУЛЛТЕК ООД обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на машини по следните обособени позиции:
ОП 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на:
– 100 тонни шприц-машини за преработка на пластмаси – 2 бр.;
– 120 тонни шприц машини за преработка на пластмаси – 4 бр.;
– 150 тонни шприц машини за преработка на пластмаси – 2 бр.
ОП 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на:
– 210 тонни шприц машини за преработка на пластмаси – 2 бр.;
– 300 тонна шприц машина за преработка на пластмаси – 1 бр.

Докуентите и формите за кандидатстване можете да изтеглите от връзката долу.